Banan


Välkommen till vår vackra 6-hålsbana alldeles i utkanten av Almunge, ca 3 mil från Uppsala och 8 mil från Stockholm. Banan har funnit sedan 1978 och drivs idag ideellt, främst av klubbens grundare och tillika ordförande Sten Hedberg. Hos oss är stämningen lugn och avkopplad vilket passar allt från nybörjaren som inte vill behöva trängas och stressa till den lite mer erfarne spelaren som vill spela en rolig och utmanande bana. Så kom till oss och spela golf i en naturskön miljö och varför inte ta med hunden när du ska hit!

Inför säsongen 2019 har banan dragit om till en 6-håls bana.

Miljöpolicy

Vi utmanar härmed alla golfklubbar i Sverige!

Vi har alltsedan banan byggdes 1978 och klubben bildades 1983, varit mycket miljömedvetna och satt djur och miljö i första hand. Som ett litet exempel kan nämnas att vi redan 1983 införde total fridlysning av alla ormar på banan, vilketvar många år innan övriga Sverige följde efter. Under senare år har vi befrämjat växt-och djurlivet ytterligare genom en rad åtgärder:

Utökning av oklippta ruffar inom banområdet med ca 50% för att öka mångfaldeni flora och fauna samt att minska utsläpp och bränsleförbrukning.

Slutat med konstgödning. Numera gödslar vi bara greenerna och då med organisk gödning, som hönsgödning och liknande produkter.

Kompostering av allt gräsklipp från greenerna.

För att hjälpa och utveckla fågellivet inom banområdet har vi satt upp närmare 200 fågelholkar för olika fågelarter. Vi har dessutom satt upp några hundratal holkar på flera golfbanor i vårt distrikt. (Behöver Din klubb hjälp med holkar, går det bra att kontakta oss).

Växtätande fiskar är utsatta i våra vattendammar

Vinterfodring av fåglar, rådjur, harar, ekorrar m. fl övervintrande djur är mycket viktigt och sker i stor omfattning under vinterhalvåret.

Humlor och bin är arter, som pga människans stora förändringar i landskapet, minskat kraftigt. Vi hjälper upp deras situation genom ändrande klipprutiner och upphörande med all form av giftbesprutning av golfbanan. Dessutom hjäper vi humlorna genom att sätta upp speciella ”humleholkar”

Igelkottar är ett annat djur som nästan har utrotats. Vi försöker hjälpa igelkottarna med bostäder genom att placera ut specialbyggda ”igelkotthus”

Drivmedel Vi använder bara miljödiesel och 2 och 4 taktbensin av märket Aspen, som är miljöklassad.

Vi tror att vårt starka miljöengagemang och alla vidtagna åtgärder för att förbättra miljön och livsbetingelserna för människor, djur och växter inom vårt banområde, skall med god marginal kvalificera oss för ett miljöcertifikat.

Med vänlig hälsning

Sten Hedberg ordf och miljöansvarig Almunge Golfklubb