Styrelsen


Styrelse:

Ordförande: Sten Hedberg
V Ordförande: Lennart Björkman
Kassör: Lennart Björkman
Sekreterare: Nathalie Ahlström
Ledamöter: Tommy Sjösten och Richard Andersson

Suppleanter Tommy Degerskog och Martin Björkman

Vill ni komma i kontakt med styrelsen gör ni det enklast via e-post till:

almungegk@gmail.com

Vill ni komma i kontakt med Webmastern, skicka ett e-post till:

webmaster@almungegk.se